Varmepumpe

Både i jorden og i luften kan du hente gratis energi

Varmepumper vinder frem og det er der mange gode grunde til. Man kan næsten blive selvforsynende med energi – og det er vel at mærke gratis energi, som man henter i udeluften eller i jorden.
Princippet er det samme som i et køleskab: Her hentes der varme fra skabets indre, og hvor det afleveres på skabets bagside. 
Varmen flyttes via en kompressor og tilføres enten frisk indblæsningsluft eller lægges ned i boligens varmtvandsbeholder.
Det er kompressor-delen som har givet navn til varmepumpen.

Flere typer varmepumper

Til boligopvarmning hentes varmen ude og afleveres inde. Der er forskellige almindelige typer varmepumper:

  • Jordvarme – her hentes varmen fra 300 meter jordslanger, og den afleveres inde i huset primært til radiatorer (jord/vand-anlæg).
  • Udeluft – varmen hentes fra ude-luften og afleveres inde til radiatorer eller gulvvarme (luft/vand) eller frisk indblæsningsluft

Den lodrette jordvarme

Jordvarme hentes fra væskefyldte og nedgravede slang i haven. Er grunden lille, kan man vælge lodret jordvarme. Varmen hentes her op fra jorden via 100-150 m lodrette rør. Det er meget effektivt, men også dyrere end almindelig jordvarme.

Den gode økonomi

Med et jordvarmeanlæg får du 3-4 gange større energimængde ud af anlægget end du bruger til at drive anlægget og som du betaler for. Der er altså tale om rent overskud. 
Varmepumpen effektivitet måles i COP (Coefficient Of Power).  Er varmepumpe COP-tal på 4 betyder, at du henter 4 gange så meget energi ud af anlægget end du bruger til at drive det. COP værdien er større for jordvarme end for luft-vand eller luft-luft varmepumper. Det skyldes at jordens temperatur om vinteren er højere end udeluftens temperatur (det meste af tiden).

Hvad er prisen?

  • Et jordvarmeanlæg koster (foruden evt. radiatorer) typisk fra 120.000 kr. Løsningen omfatter nedgravning af 300 meter jordslanger og opsætning af en unit med pumper, kompressor, varmeveksler, ventiler og automatik.
  • Luft til vand varmepumpen er installationsmæssigt en billigere løsning end jordvarme løsningen. Typisk ligger prisen fra 100.000 kr.
  • Luft til luft varmepumper er en velvegnet løsning til bl.a. sommerhuse. Færdig installeret ligger prisen for en sådan på ca. 40.000-50.000 kr.

Her leverer vi varmepumpeløsninger

Vi rådgiver om og installerer energibesparende varmepumper over hele Sjælland, København, Allerød, Birkerød, Virum, Hørsholm, Lynge, Farum.